top of page

Samtaler om Dannelse

"Hver dag burde man

  i det mindste

  høre én god sang,

  læse ét godt digt,

  se ét fortræffeligt maleri

  og,hvis det er muligt,

 føre én fornuftig samtale"

Goethe: Wilhelm Meisters Læreår

Man%2520in%2520the%2520process%2520of%25

Samtaler er klassisk europæisk dannelse for mennesker i tiden. Den klassiske græske forestilling om menneskets alsidige dannelse enkyklikos paidei­a bygger mennesket op til handling og deltagelse i samfundets liv.

 

I en tid og et samfund præget af store samfundsmæssige forandringer, er det ikke nok at lære, hvordan man bedst klarer sig i samfundet.

Dannelse er at lære sig selv at kende, dannelse er udvikling af egne, private evner, som man derefter kan bruge til at virke på verden. Tag med på dannelsesrejse i litteraturens verden, og oplev hvordan dannelse bliver et alternativ til både nyhedstvang og traditionsdyrkelse.

individuelle samtaleforløb -  klassisk europæisk dannelse

Et individuelt samtaleforløb består af 6 samtaler

Struktureret og 

hvad er dit udbytte?
fra passiv viden til en aktiv 

Hvordan foregår det?

Vi arbejder sammen over en periode på 4-6 måneder, hvor vi mødes 5 gange af 2 timers varighed. Mellem vores møder har du hjemmeopgaver ud fra en litteratur tilpasset netop dine mål. Det kan være både læse- og refleksionsopgaver.

bottom of page