FOREDRAG

Europæiske værdier og litteraturhistoriske emner 
Vores kulturarv og litteratur mætter landskabet med erindring og identitet. 
Igennem årene har jeg holdt mange foredrag om digteren Martin A. Hansen og landskabet.
 
Nedenfor er en oversigt over foredrag:
 

seneste foredrag

paludan bogcafé 
16.9 Foredrag ved Rotary-klubmøde

Vores Europæiske Hus

Folkeuniversitetet i Aalborg - 

Foredragsrække efterår 2020

23.9 - Europæiske humanisme og   akademisk frihed

30.9 Oplysning,  frihed

og retfærdighed

kommende foredrag

Vores Europæiske Hus - set ude fra

Folkeuniversitetet i Aalborg - 

Foredragsrække forår 2021

10.3 - Europa set fra Sankt Petersborg og de store russiske digtere 

17.3 Amerikanerne  – mellemkrigstidens fortabte generation i Paris

24.3 Levantens europæere: Fra Camus i Algeriet til Orhan Pamuk i Istanbul

europæiske værdier fra oldtid til digitalisering

Tankevækkende foredrag med vid og bid

Demokrati, ytringsfrihed, tanke- og trosfrihed, akademisk frihed - rodfæstede værdier i europæisk kultur. Hvordan sikrer vi dem i vores globaliserede nutid og digitaliserede fremtid?

Mit ærinde er at udfordre, inspirere og opfordre jer til at reflektere over nogle af de værdier, vi har det med at tage for givet.

Med Martin A. Hansen i Skjoldungernes landskab. 

En serie foredrag og ekskursioner om arven fra Martin A. Hansen i Lejreegnens landskab. Om digterens natur- og landskabsforståelse, og om landskabet som bærer af identitet og erindring.  Tilrettelagt i samarbejde med FOLKEUNIVERSITETET SKJOLDUNGERNES LAND.
24.04.2020 kl. 11- 16 Martin A. Hansen og fortællingerne om landskabet i Skjoldungernes land
8.05. 2021 kl. 11-16 Landskabets spor af digterens natur- og landskabsforståelse​
  • Instagram

© 2020 by Birgitte Krejsager Litteratursamtaler.dk - Linnesgade 25 - 1361 København K