Lad os tale sammen om europæiske værdier

Vi har adgang til uendelige mængder af information, men hvor finder man visdommen? I en verden, hvor vi konstant bliver bombarderet med informationer og hvor det kan være svært at adskille, hvad der er rigtigt og forkert og hvor algoritmerne styrer informationsflowet, er der fodfæste at finde i vores europæiske kultur og litteratur. 

Jeg tilbyder indviduelle samtaler og faciliterer gruppesamtaler om europæiske værdier. Samtaler der kan gøre os klogere på, hvordan vi skal agere som mennesker og organisationer i de realiteter, der former fremtiden. Litteratur og kultur er en del af løsningen, når vi skal omstille vores vaner og etiske kodeks til et digitaliseret samfund med kunstig intelligens og maskinlæring.

 

   etik

 

digitalisering

 

midt i en dannelsestid

Samtalerne er dannelse for mennesker i tiden. Den klassiske græske forestilling om menneskets alsidige dannelse enkyklikos paidei­a bygger mennesket op til handling og deltagelse i samfundets liv.

 

I en tid og et samfund præget af store samfundsmæssige forandringer, er det ikke nok at lære, hvordan man bedst klarer sig i samfundet.

Dannelse er at lære sig selv at kende, dannelse er udvikling af egne, private evner, som man derefter kan bruge til at virke på verden. Tag med på dannelsesrejse i litteraturens verden, og oplev hvordan dannelse bliver et alternativ til både nyhedstvang og traditionsdyrkelse.

 

samtaleforløb i klassisk europæisk dannelse

Vi starter dannelsesrejsen med Goethes Wilhelm Meister og fortsætter samtalerne med afsæt i store europæiske klassikere og refleksioner over dannelse som selvudvikling og hvorfor klassisk dannelse igen er blevet en eftertragtet livskvalitet.    

samtaler om europæiske værdier

Historieløshed er en af vor tids store syndere – det gælder ikke mindst over for vores europæiske værdier. I samtalen om vores europæiske værdier indgår, de europæiske menneskerettigheders historiske rødder og et menneskesyn baseret på etiske og menneskelige værdier. Med Dante, Leonardo da Vinci og Erasmus af Rotterdam vokser humanismen til et værdifællesskab, der på trods af religiøse og nationale skel lige siden 1500-tallet har bundet Europa sammen i et værdifællesskab.

digitalisering: rethinking mennesket 

Samtaler er refleksionsrum for organisationer, der vil opnå viden om, hvad der ligger til grund for EUs charter om grundlæggende rettigheder og etiske kodeks for digitalisering, og hvorfor og hvordan vi sikrer at den europæiske digitalisering bliver baseret på tre grundlæggende værdier: Tillid, menneskelighed og fairness.